Poistettu

Kaikki blogit puheenaiheesta Melusaaste

Askeleen edellä

Kun lehdessä lukee, että tieteellistä näyttöä ei ole löydetty infraäänestä ihmisille aiheutuneista haitoista ja kyseessä on hanke, joka kaatui noin kolme vuotta sitten asukkaiden vastustukseen. No tällä kertaa se menee äänestyksessä läpi, vastustajat lyödään matalaksi infraäänellä, konkreettisesti.

Muutama vuosi sitten sama episodi käytiin Saksassa, jolloin näyttöä ei ollut infraäänen vaarallisuudesta. Tuulivoimahankkeet tietenkin saivat luvat pystytykseen ja vastustajat jäivät miettimään, että kuinka tässä näin kävi.

Oletettujen päästöjen korvaaminen uusilla terveydelle haitallisilla päästöillä

Suomessa metsät poistavat kolmasosan kaikista hiilidioksidipäästöistämme, vain Ruotsi pystyy vastaavaan.

Propagandaa käydään päästöjen pienentämiseksi. Mielellään päästövähennykset tulisi tehdä siellä missä niitä voidaan helposti vähentää, eikä aiheuteta uusia päästöjä. Hiilidioksidin poisto voimalaitosten savukaasuista suoraan olisi maailmanlaajuisesti ihannetila. Ja kun kerran ilmastakin voidaan poistaa hiilidioksidia, tehokkaammin se tapahtuisi savukaasujen yhteydessä?

Aerodynaamisia tuulivoimaloita rakentamaan

Tuulivoimaloista lähtevää melua on voitu vähentää vuosien varrella liittyen sen mekaaniseen meluun. Kuitenkaan aerodynaamiseen meluun ei ole voitu vaikuttaa. Ongelmia on aiheutunut lähistön asukkaille tietyllä säällä ja kosteusolosuhteissa etc. 

Kaivannaisjätteitä koskevat määräykset

Suomessa saa näköjään tehdä luvanvaraisesti mitä vain kun on vaan oikeanlaisesta toiminnasta kyse.

Louhostoimintaa ei ole valvottu asianmukaisesti silloin kun on annettu lupa toiminnalle alle 150 metrin päähän lähimmistä asutuista kiinteistöistä. Kymmenkunta kiinteistöä jää muutaman sadanmetrin päähän louhostoiminnasta. Jolloin seurauksena on ollut meluhaittoja, tärinää ja kivipölyä osalle asukkaista pihapiiriin asti.

Louhostoiminnasta on myös syntynyt jätekiviä, joita on kasattu röykkiöihin louhosalueelle.

On toivottavaa määrittää tarkka annos-vastesuhde meluun

Melusta on hyvää vauhtia tulossa vakavin ympäristöhaitta yhteiskunnassamme. Sydän- ja verisuonisairaudet saavat alkunsa melusta. Mitä sitten voimme tehdä asian hyväksi. Ei ole muuta keinoa kuin vähentää melulähteitä ja olla yksinkertaisesti aiheuttamatta melua. Sairastumatta melulle voidaan altistua vain tietyn ajan, riippuen melun voimakkuudesta. Voimakkuus on vain yksi tekijä, muitakin tekijöitä on kun määritellään melun häiritsevyyttä.

 

Tuulivoimamelun voimakkuus on yllättänyt

Viimeaikainen voimakas infraäänen ja matalataajuisen melun lisääntyminen teollisuusluokan tuulivoimaloista on tullut yllätyksenä kun on mitattu asianmukaisilla mittareilla. Nyt on sitten sellainen vaihe meneillään, ettei oikein tiedetä mitä pitäisi tehdä.

Matalataajuinen melu yhteiskuntien suurin ympäristöongelma

Tuulivoimateollisuudessa on nyt kampanjointi käynnissä, tämän päivän Länsi-Suomi -lehdessä Hannu Heinonen kyseenalaistaa tuulivoimainvestointeja lukujen valossa, viimevuoden osalta miljardin euron investoinnilla saadaan vain mitätön määrä sähköä. Tuulivoimalla tuotetaan edelleen vain 3 % sähköntarpeesta ja 0,8 % Suomen kokonaisenergiantarpeesta. Heinonen jatkaa: Tuulivoima on jo nyt skandaali valtion tuella eikä uusia tukia tarvita.

Melu karkoittaa monimuotoisuuden.

Hyvinvoiva ja monimuotoinen metsäluonto vaatii hiljaisuutta.

MELU KARKOITTAA

Teollisuusmelu vaikuttaa metsän kasvillisuteen ja lajiston monimuotoisuuteen.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä